Analizele de risc se efectueaza numai de catre experţii inscrisi în R.N.E.R.S.F.


Odata cu intrarea in vigoare a Hotararii de Guvern 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor se reglementeaza masurile de securitate a obiectivelor, realizate pe baza unor analize de risc, pentru o larga paleta de agenti economici. Toate societatile comerciale, indiferent de marimea lor, trebuie sa detina o expertiza de risc la securitate fizica incepand cu 31 decembrie 2014.


Este vorba despre un standard impus de Uniunea Europeana prin care fiecare societate comerciala are obligatia sa-si identifice amenintarile care pot pune in pericol viata sau integritatea persoanelor sau a valorilor detinute si sa stabilească masurile necesare de preventie. 

Documentul prin care un specialist analizeaza si stabileste de ce anume este nevoie pentru ca paza unui obiectiv să acopere toate vulnerabilitatile acestuia se numeste analiza de risc.


Analiza de risc la securitatea fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.


Ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, regiile autonome, companiile si societatile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societãtile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum si alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu sunt obligate sa solicite intocmirea unei analize de risc la securitate fizica unei societati autorizate inscrise in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica.


Ca urmare a Hotarari de Guvern nr. 301/2012 constituie contraventie incalcarea prevederilor din Normele metodologice referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizicã si se amendeaza cu sume cuprinse intre 5.000 lei si 10.000 lei.