Raport de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica

Scopul evaluării îl reprezintă identificarea unui risc plauzibil la securitatea fizică la care este supusă unitatea, analiza riscului, estimarea riscului şi tratarea acestuia, în conformitate cu reglementările cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Hotărârea Guvernului nr. 1002 din 23 decembrie 2015 şi în Instrucţiunile ministrului afacerilor interne nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.